Image

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta

Skoleruten 2023/2024 Filadelfia Bibelskole Oslo

Skolestart 2023: onsdag 23. august

Oppstartstur 28.08 - 30.08

Valgdag 2023: mandag 11. september.

Husk å stemme!

Høstferie 2023: Uke 40

mandag 2. oktober – fredag 6. oktober

Juleferie 2023

 fra og med 20. desember – mandag 1. januar

Første skoledag etter juleferie: tirsdag 2. januar

* Langtur uke 7,8,9 *

Påskeferie 2024

 mandag 25. mars – mandag 1. april

Fridager våren 2024

Fridag onsdag 1. mai: Arbeidernes dag

Fridag torsdag 9. mai: Kristi Himmelfartsdag

Fri fredag 10. mai

Fridag fredag 17. mai: Grunnlovsdag

*Avslutningstur uke 23

( Med forbehold i endring av uke.)

Siste skoledag før sommerferien:

fredag 7. juni 2024.

 

Oppstart høsten 2024 er onsdag 21. august. Skolruta for året 24/25 kommer!!

Timeplan

*det kan forekomme endringer i timeplanen.

Image

Opptakskrav

Er du 18 år, kan du søke skolen.
Det er ingen øvre aldersgrense, men majoriteten av søkerne er
i aldersgruppen 18-25 år.

 
 
Image

Bibelskoleåret koster 8000 kr per semester. (16 000 kr pr år) I tillegg må det beregnes en egenandel for turer på ca. 27 000 kr,* avhengig av valutakurser og billettpriser. Turpengene går til obligatorisk tur til en storyby i Europa og til Kenya, samt diverse kortere turer. Leirer på starten og slutten av skoleåret er inkludert i skolepengene.

*Gjennom året reiser vi på kortere og lengre studieturer. Prisene for tur er et estimat og kan justeres grunnet usikker prisvekst det kommende året. Vi regner med at prisene vil komme på ca +/- 10% av oppgitt pris på skoleturen.

Det kan tilkomme 600,- i egenandel for transport på turer innad i Norge.

Retningslinjer for betaling

Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). Vi oppfordrer deg som elev til å være forsiktig med å ta opp for store lån. Prøv heller å finansiere mest mulig gjennom egeninnsats.

Regler for dette, tilbakebetaling osv. får du vite ved å henvende deg til Lånekassen. Regionskontoret i Oslo tlf: 22 72 68 20, hjemmeside: www.lanekassen.no

 

Endring i Lånekassens avbruddsregler

Fra og med studieåret 2022-2023 kommer det nye regler for når elever/studenter blir syke og avbryter utdanningen, og når elever/studenter avbryter utdanningen av andre grunner.

Fram til studieåret 2022-2023 har eleven/studenten mistet retten til lån og stipend fra det tidspunktet utdanningen avbrytes. Det samme gjelder når eleven/studenten blir syk. Hvis de avbryter utdanningen før lån og stipend er utbetalt, har de fått lån og stipend fram til avbruddet hvis de har vært i utdanning i minst tre måneder. Nå faller tremånederskravet bort når avbruddet skyldes sykdom. 

 Når avbruddet skyldes sykdom
Elever/studenter som avbryter utdanningen på grunn av sykdom, får beholde, eller får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet. Regelendringen gjelder uavhengig av hvor lenge utdanningen har vart.

Elever/studenter som avbryter utdanningen av andre grunner etter at lån og stipend er utbetalt, kan få beholde det lånet og stipendet som er gitt inntil det tidspunktet utdanningen avbrytes. Elever/studenter som avbryter før lån og stipend er utbetalt, får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet hvis utdanningen har vart i minst tre måneder.

 Vilkår som må være oppfylt
Det stilles krav om at sykdomsperioden må ha oppstått etter at søknad om lån og stipend kom inn til Lånekassen. Elever og studenter som blir syke kan ha rett på sykestipend, se forskrift om utdanningsstøtte § 38.

 

Meld fra til Lånekassen

Studenter ved universitet, høgskoler og fagskoler skal fremdeles gi beskjed til Lånekassen hvis de blir syke, eller avbryter utdanningen sin av andre grunner.  Studentene logger seg på Dine sider for å melde avbrudd.

 

Utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse kan ha rett til lån og stipend 

Fra og med studieåret 2022-2023 kan alle utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse i Norge ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Tidligere har ikke permanent opphold alene gitt grunnlag for lån og stipend. 

Dokumentasjon  
Elever/studenter som har gyldig, permanent oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet, trenger ikke å sende dokumentasjon til oss. Lånekassen innhenteroppholdsstatus og oppholdsgrunnlag fra UDI.  

Elever/studenter uten permanent oppholdstillatelse 
Elever/studenter som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, kan fortsatt få lån og stipend fra Lånekassen når deres oppholdstillatelse er gitt på grunnlag av at de oppfyller ett av følgende vilkår:  

  • Beskyttelse, sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge 
  • Gift, eller samboer med felles barn, med norsk statsborger 
  • Familiemedlem til EØS-borger som bor i Norge 
  • Familieinnvandring  
  • Fulltidsarbeid 
  • Utdanning 

Les mer om lån og stipend for utenlandske statsborgere her 

Vennlig hilsen

Lånekassen

Image

Fant du ikke det du lette etter?