Image

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Timeplan

*det kan forekomme endringer i timeplanen.

Image

Skoleruta

 2024/2025 Filadelfia Bibelskole Oslo

Skolestart 2024: onsdag 21. august
Oppstartstur 27.08 - 29.08
Høstferie 2024: Uke 40

mandag 30. september– fredag 4. oktober

Høsttur 05. -07. november
Juleferie 2024

 fra og med 21. desember – 5. januar

Første skoledag etter juleferie: tirsdag 7. januar

* Langtur uke 7,8,9 *
Påskeferie 2025

 mandag 14. april – mandag 21. april

Fridager våren 2025

Torsdag 1. mai: Arbeidernes dag

Torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag

Fridag fredag 17. mai: Grunnlovsdag

Avslutningstur 2.6 -4.6

( Med forbehold i endring av uke.)

Siste skoledag før sommerferien:

fredag 6. juni 2025 med vitnemålsutdeling

 

Opptakskrav

Er du 18 år, kan du søke skolen.
Det er ingen øvre aldersgrense, men majoriteten av søkerne er
i aldersgruppen 18-25 år.

 
 
Skolepenger

Bibelskoleåret koster 10.000 kr per semester (20.000 kr pr år). I løpet av skoleåret har vi egenandeler for obligatoriske turer: Tur til Kenya kr. 25.000,-*(avhengig av valuta og priser), storbytur i Europa kr. 3.000,- samt egenandel for transport på turer innad i Norge på inntil kr. 600,-. Har du OPPLEV som din fordypning,  tilkommer en egenandel på kr. 8.000,-

Skoletur på starten og slutten av skoleåret er inkludert i skolepengene.

*Gjennom året reiser vi på kortere og lengre studieturer. Prisene for tur er et estimat og kan justeres grunnet usikker prisvekst det kommende året. Vi regner med at prisene vil komme på ca +/- 10% av oppgitt pris på skoleturen.

Retningslinjer for betaling

Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). Vi oppfordrer deg som elev til å være forsiktig med å ta opp for store lån. Prøv heller å finansiere mest mulig gjennom egeninnsats.

Regler for dette, tilbakebetaling osv. får du vite ved å henvende deg til Lånekassen, Regionskontoret i Oslo tlf: 22 72 68 20, hjemmeside: www.lanekassen.no

Ved avbrudd av studie, når dette skyldes sykdom
Elever/studenter som avbryter utdanningen på grunn av sykdom, får beholde, eller får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet.

Elever/studenter som avbryter utdanningen av andre grunner etter at lån og stipend er utbetalt, kan få beholde det lånet og stipendet som er gitt inntil det tidspunktet utdanningen avbrytes. Elever/studenter som avbryter før lån og stipend er utbetalt, får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet hvis utdanningen har vart i minst tre måneder.

 Vilkår som må være oppfylt
Det stilles krav om at sykdomsperioden må ha oppstått etter at søknad om lån og stipend kom inn til Lånekassen. Elever og studenter som blir syke kan ha rett på sykestipend, se forskrift om utdanningsstøtte § 38.

 Meld fra til Lånekassen

Studenter ved universitet, høgskoler og fagskoler skal fremdeles gi beskjed til Lånekassen hvis de blir syke, eller avbryter utdanningen sin av andre grunner.  Studentene logger seg på Dine sider for å melde avbrudd.

 Utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse kan ha rett til lån og stipend

Fra og med studieåret 2022-2023 kan alle utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse i Norge ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Tidligere har ikke permanent opphold alene gitt grunnlag for lån og stipend.

Dokumentasjon  
Elever/studenter som har gyldig, permanent oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet, trenger ikke å sende dokumentasjon til oss. Lånekassen innhenter oppholdsstatus og oppholdsgrunnlag fra UDI.

Elever/studenter uten permanent oppholdstillatelse 
Elever/studenter som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, kan fortsatt få lån og stipend fra Lånekassen når deres oppholdstillatelse er gitt på grunnlag av at de oppfyller ett av følgende vilkår:

  • Beskyttelse, sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge
  • Gift, eller samboer med felles barn, med norsk statsborger
  • Familiemedlem til EØS-borger som bor i Norge
  • Familieinnvandring
  • Fulltidsarbeid
  • Utdanning

Les mer om lån og stipend for utenlandske statsborgere her 

Image

Fant du ikke det du lette etter?