Image

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2021

Oppstart          
18.august

Fridager         
Uke 40 høstferie

Siste skoledag før jul. 17 desember

Våren 2022

Oppstart         
4.januar

Fridager          
Påske 11. april - 15.april.

1.mai

17. mai

26 og 27. mai (kristi.himmelfartsdag)

6. juni 2. pinsedag

Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). Vi oppfordrer deg som elev til å være forsiktig med å ta opp for store lån. Prøv heller å finansiere mest mulig gjennom egeninnsats.

Regler for dette, tilbakebetaling osv. får du vite ved å henvende deg til Lånekassen. Regionskontoret i Oslo tlf: 22 72 68 20, hjemmeside:


Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette reiser vi på en skoletur til Kenya. Denne turen er obligatorisk og koster 20000 ,-* prisen kan variere noe grunnet valutakurs.
Det kan tilkomme 600,- i egenandel for transport på turer innad i Norge.

Retningslinjer for betaling

Skoleruta


Høst 2021

Oppstart          
18.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2022

Oppstart         
4.januar

Fridager          
Påske 11.april - 15. april.
1. mai
17. mai
26. og 27. mai  - kristi himmelfartsdag
6. juni  - 2. pinsedag

Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). 

Link til lånekassens hjemmeside finner du her


Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette reiser vi på en skoletur til Kenya. Denne turen er obligatorisk og koster 18 000 - 20000,-* prisen kan variere noe grunnet valutakurs.
Det kan tilkomme 300,- i egenandel for transport på turer innad i Norge.

Retningslinjer for betaling

Skoleruta


Høst 2021

Oppstart          
18.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2022

Oppstart         
4.januar

Fridager          
Påske 11.april - 15. april.
1. mai

17. mai

26. og 27. mai  - kristi himmelfartsdag

6. juni  - 2. pinsedag

Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). Vi oppfordrer deg som elev til å være forsiktig med å ta opp for store lån. Prøv heller å finansiere mest mulig gjennom egeninnsats.

Regler for dette, tilbakebetaling osv. får du vite ved å henvende deg til Lånekassen. Regionskontoret i Oslo tlf: 22 72 68 20, hjemmeside:

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette reiser vi på en skoletur til Kenya. Denne turen er obligatorisk og koster 18 000-20000,-* prisen kan variere noe grunnet valutakurs.
Det kan tilkomme 300,- i egenandel for transport på turer innad i Norge.

Retningslinjer for betaling

Skoleruta


Høst 2021

Oppstart          
18.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2022

Oppstart         
4.januar

Fridager          
Påske 11.april - 15. april.
1. mai

17. mai

26. og 27. mai  - kristi himmelfartsdag

6. juni  - 2. pinsedag

Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). Vi oppfordrer deg som elev til å være forsiktig med å ta opp for store lån. Prøv heller å finansiere mest mulig gjennom egeninnsats.

Regler for dette, tilbakebetaling osv. får du vite ved å henvende deg til Lånekassen. Regionskontoret i Oslo tlf: 22 72 68 20, hjemmeside:

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette reiser vi på en skoletur til Kenya. Denne turen er obligatorisk og koster 18 000-20000,-* prisen kan variere noe grunnet valutakurs.
Det kan tilkomme 300,- i egenandel for transport på turer innad i Norge.

Retningslinjer for betaling

Skoleruta


Høst 2021

Oppstart          
18.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2022

Oppstart         
4.januar

Fridager          
Påske 11.april - 15. april.
1. mai

17. mai

26. og 27. mai  - kristi himmelfartsdag

6. juni  - 2. pinsedag

Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). Vi oppfordrer deg som elev til å være forsiktig med å ta opp for store lån. Prøv heller å finansiere mest mulig gjennom egeninnsats.

Regler for dette, tilbakebetaling osv. får du vite ved å henvende deg til Lånekassen. Regionskontoret i Oslo tlf: 22 72 68 20, hjemmeside:


Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette reiser vi på en skoletur til Kenya. Denne turen er obligatorisk og koster 18 000-20000,-* prisen kan variere noe grunnet valutakurs.
Det kan tilkomme 300,- i egenandel for transport på turer innad i Norge.

Retningslinjer for betaling

Opptakskrav

Er du 18 år, kan du søke skolen.
Det er ingen øvre aldersgrense, men majoriteten av søkerne er
i aldersgruppen 18-25 år.

Timeplan

*det kan forekomme endringer i timeplanen.

Image

Fant du ikke det du lette etter?

Fant du ikke det du lette etter?

Fant du ikke det du lette etter?

Fant du ikke det du lette etter?

Fant du ikke det du lette etter?