Image
 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre elever, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger samt hvordan vi ivaretar deres rettigheter og regler i personverngivningen.
Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bla. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. Datatilsynet definerer:

Personopplysning
Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandleransvarlig
Filadelfia Bibelskole, Oslo ( for videre FBO) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandlingsansvarlig” menes i loven den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.
Kontaktinfo til FBO finner du nederst i denne personvernerklæringen.

Hvordan informasjonen hentes?
Informasjonen hentes fra søknad fra elev
Se Hjemmel for behandling av opplysningene 1
Hvilke typer personopplysninger som behandles

Når du er elev hos oss, lagrer vi følgende:

• navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse, kjønn,
personnummer, allergier.
• skriftlig kommunikasjon mellom deg og oss
• sykemelding og permisjonssøknad

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til
• kontaktopplysningene - for å kommunisere med deg
• elevtall med persondata må innrapporteres til UDIR (Utdanningsdirektoratet)
• for å føre og følge opp fravær over elever
• for historikk

1 Samtykke fra den enkelte GDPR art 6.1 a og art 9.2 a
Oppfyllelse av en avtale med den registrerte GDPR art 6.1 b
Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover GDPR art 6.1 c


• vi henter ut tall til statistikker
• for å ha full klasseoversikt


Hvor lenge opplysningene oppbevares
•Vi oppbevarer personopplysninger i Wisweb og Viewledger, (vårt skole- og regnskapssystem) for historie, også frem i tid.

Hvem deler vi opplysninger med
Wisweb : alle ansatte i FBO
Udir : innrapportering til utdanningsdep. to ganger årlig
SSB : Statistikk (statistisk sentralbyrå)
Lånekassen: For utdeling av stipend.

Hvordan vi beskytter opplysningene
Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Alle brukere av Wisweb avgir taushetserklæring på hva de kan bruke tilgjengelige opplysningene til. Vi har forskjellige tilgangsnivåer i systemet som sier hvilke opplysninger brukere kan se eller redigere. Vi oppdaterer systemet to ganger pr. år på hvem som har tilgang og til hvilke opplysninger.

Administrasjon av og endringer i lagrede opplysninger
Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte.

Du kan kontakte oss direkte dersom du har spørsmål om eller ønsker
innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg.

Rettigheter
Som elev har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
(Se kontaktopplysninger nederst for evnt. endringer)

Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du benytte følgende kontaktopplysninger;

Filadelfia Bibelskole, Oslo
Postboks 6854, St. Olavsplass
0130 Oslo
Tlf. 4000 05 767