ImageImageImageImageImage

Menighet

Kort om menighetsfordypningen

Hva gjør man for å nå mennesker som ikke hører til i kirken? Og hva vil det si å være kirke i dag? Lurer du på hvordan det ser ut å bygge kirke i Norges største by? 

Menighetsfordypningen gir deg innblikk i menighetsbygging, ledelse, kommunikasjon, diakoni, misjon og lignende. Samt mer temaspesifikk undervisning om apologetikk, korset og forsoning m.m.  

Gjennom teori og praksis ønsker vi å utruste deg med verktøy du kan bruke i møter med spørsmål om tro, samt at du frimodig kan dele troen din med andre og tre inn i både en bredde av tjenester og/eller lederroller. 

Velkommen til et spennende og innholdsrikt år på menighetsfordypning!

 

Året på menighet

I Efeserne 2:23 leser vi at «Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel.» Og i 1 Korinterbrev 3:16 leser vi at «Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds Ånd bor i dere?» Menigheten eller kirken er ikke bare en bygning, den består av mennesker. Den viktigste oppgaven menigheten gjør er å spre evangeliet, de gode nyhetene om frelse. 

I løpet av året vil vi derfor undervises i temaer som setter lys på hva menighet er, hvordan bygge menighet og hva livet med Jesus kan innebære. 

Temaer vi er innom i løpet av året:

 • Hva er menighet?
 • Bibelhistorie
 • Prekenlære
 • Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse
 • Pasjon
 • Diakoni
 • Sjelesorg
 • Missiologi
 • Trosformidling
 • Kirkeplant
 • Korset og forsoning
 • Praksis

Turer/opplevelser

Linjetur til Stockholm: Sammen med lovsangsfordypningen tar vi turen til Stockholm på vårparten hvor vi får oppleve bl.a menighetsliv i denne storbyen. Vi besøker Filadelfiakyrkan Stockholm, Hillsong Stockholm, St Clara Kyrkan og andre kirker og ser hvordan de gjør menighet. Vi skal kose oss på tur med alt fra minigolf og bowling til bruktmarkeder og kafébesøk. 

Fellestur til Kenya: Sammen med hele klassen skal vi tre uker til Kenya på misjonstur. Trykk deg videre for å lese mer om denne turen!

Priser:

Skolepenger: kr 10.000,- pr semester

Linjeturer: Storbytur i Europa kr. 3.000,-

Fellestur: Kenyatur kr. 25.000,-

Aktuelle turtillegg: Prisene kan endres med ca + - 10%. med forbehold om endringer på priser og reisemål

Praksis

Det finnes mange grunner til at vi har praksis, men vi mener at du som elev har best utbytte av læringen når du kan sette teori i sammenheng med praksis. Dette gjør at vi sammen med kirken har praksiser både innad i kirken, men også diakonale praksiser i byen.

Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.
-Aristoteles
 

Hver mandag avspaserer elevene i vanlig skoletid og så skal disse timene fylles med praksis. Det er i snitt 4 timer praksis i uken + praksis på diverse konferanser m.m.

Vi ønsker å legge til rette for at du skal få en god praksis der du kan vokse i dine gaver. Samtidig ønsker vi å gi et større mangfold og et større bilde av hvordan det kan uttrykkes. 

Vi har tidligere hatt elever i praksis følgende steder: 

Av listen over kan vi se at praksis kan by på så mangt. Innenfor de ulike livsfasene eller avdelingene, er det også et bredt mangfold av oppgaver. Det være seg alt fra forkynnelse og gudstjenesteproduksjon, sying av kostymer til julekonserter eller matutdeling til byens trengende. Det er mange valgmuligheter og du kan selv få velge det området du ønsker å vokse og utvikle deg i. 

Vi vil også koble med lokale samarbeidspartnere når vi er på turer og utflukter i inn- og utland. Ved å koble oss direkte inn i lokale arbeid, kommer vi mer på innsiden av arbeidet. Dette vil makse praksisopplevelsen!

Image
Image
Image
Image
Image
Image
  Image