ImageImageImageImageImage

Hvorfor Menighet?

Lurer du på hvordan det ser ut å bygge kirke i Norges største by?

Hva gjør man for å nå mennesker som ikke hører til kirken? Og hva vil det si å være kirke i 2022? Menighetsfordypningen gir deg innblikk i hvordan det er å bygge en storkirke midt i Oslo sentrum. Du får bryne deg på mangfoldig undervisning som ledelse, kommunikasjon, relasjoner og menighetsbygging. Du vil også få en spennende praksis i en av våre avdelinger, med tett oppfølging av en ansatt i Filadelfiakirken.

Velkommen til et spennende og innholdsrikt år på menighetsfordypning!

Praksis

Det finnes mange grunner til at vi har praksis, men vi mener at du som elev har best utbytte av læringen når du kan sette teori i sammenheng med praksis. Dette gjør at vi sammen med kirken har praksiser både innad i kirken, men også diakonale praksiser i byen. 

Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.
-Aristoteles
 

Vi har tidligere hatt praksis med både flyktningmottak, Evangeliesenter og Maritastiftelsen. Selve praksisstedet kan variere ut i fra ulike brukergruppers faktiske behov.

Vi ønsker å legge tilrette for at du skal få en god praksis, der du kan vokse i dine gaver. Samtidig ønsker vi å gi et større mangfold og større bilde av hvordan det kan uttrykkes.

 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
    Image