ImageImageImageImageImage

Hvorfor Kreativ?

Kreativ handler om mye mer enn bare forskjellige uttrykksformer. Vi tenker at alle mennesker er skapt kreative. Enten det er baking, strikking, sang, musikk, økonomi, visuell kommunikasjon eller lignende. Men når vi løfter det kreative perspektivet ut av uttrykksformen, tror vi det ligger overordnede prosesser og teorier som alle kan ha nytte av. Kreativitet handler om å løse utfordringer, og ulike utfordringer har gjerne flere løsninger.

Ønsker du å skape gode settinger, fortelle spennende historier og formidle budskap til andre gjennom ulike teknikker, da er dette fordypningen for deg.

Praksis

Det finnes mange grunner til at vi har praksis, men vi mener at du som elev har best utbytte av læringen når du kan sette teori i sammenheng med praksis. Dette gjør at vi sammen med kirken har praksiser både innad i kirken, men også diakonale praksiser i byen. 

Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.
-Aristoteles
 

Praksisen vil være plassert ut i fra dine interesser, så langt det vil la seg gjennomføre. Via Filadelfiakirken har vi tilgang til ulike kreative praksisplasser. Det være seg baristapraksis i Barratt Kaffebar, kafe, teknikk og kreativitet med lyd, lys og AV (storskjerm), Avvikling av Online-gudstjenester, og nå også en egen praksis på kreativitet - film og TV som vi gjør i samarbeid med TV Inter, som er et kristent produksjonsselskap som har laget produksjoner til både NRK og TV2.

 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
    Image