Image
Image
Image

Benedikte Herwig Jacobsen
Administrasjon / kontaktlærer

Image

Ruben Færøy Knudsen
Daglig leder

Image

Gunhild Buer
Undervisningsinspektør (i permisjon)

Image

Andreas Døvik 
Bibellærer

Image

Thomas Ølstørn 
Lærer

Image

David André Østby
Fordypningslærer

Image

Ole Kristian Johansen 
Kontaktlærer

Image

Janne Kaastad 
Kontaktlærer

Image

Darjan Kovacic
Kontaktlærer - DSCOVR

Kontaktpunkt for DSCOVR i Nairobi, Kenya

Image

Vigdis Gjervoldstad
Lærer