Kristian Røyert

Filadelfia bibelskole er en av de første bibelskolene i Norge. I mer enn hundre år har vi båret på drømmen om å trene og utruste unge mennesker til helhjerta etterfølgere av Jesus.  Ut i fra dette perspektivet møter vi mennesker som ønsker å sette av et år på bibelskole midt i sentrum av Oslo.

Kristian Røyert, er i dag bosatt i Kristiansand og studerer ved Universitetet i Agder. Han har vokst opp i Filadelfiakirken Oslo og på spørsmål om hvorfor han valgte bibelskole i Oslo, var svaret konsist. «Jeg valgte å gå på bibelskole for å sette av år til å bruke mer tid med Gud, mer tid i bønn og tilbedelse og mer tid til å studere Bibelen.  Det er flere jeg kjenner som har gått på skolen og jeg har nok lenge hatt et ønske om å kunne gå på bibelskole.

Selv om skolen ikke har internat, så lever elevene tett samme på skolen og på fritiden. Mye av aktivitetene og praksisene som skjer i kirken foregår på kveldstid og da blir det naturlig at man tilbringer mye tid sammen. Når du ser tilbake på skoleåret, hva vil du si at bibelskoleåret har gitt deg?

I løpet at året på bibelskolen har jeg fått mange gode venner. Vi er en god og sammensveiset gjeng. Jeg tror det har noe med at vi opplever mye sammen og bruker mye tid med hverandre. Jeg tror det samme gjelder med Gud. Vi bruker mye tid på Bibel, bønn, lovsang og i tjeneste. Vi får gå nye steg med Jesus og blir bedre kjent med oss selv og Gud. For det er sant som det sies at alt vi gjør over tid, om det er relasjoner over tid, historier over tid, bare å bruke tid over tid, så vil det gjøre noe med oss.

Er det mulig å trekke frem en ting som et høydepunkt for året?

Ja! Det store høydepunktet på bibelskolen var nok Kenyaturen. I seg selv er det å dra til Kenya en stor opplevelse, men alt det vi fikk lov til å være med på der kommer jeg nok aldri til å glemme. Alt fra å dele vitnesbyrd foran 1000 skoleelever, til menneskene vi fikk be for og alle bønnesvarene vi fikk. Så har vi også fått mye veldig god undervisning av dyktige lærere, både fra stab og gjestelærere.

Hvis du vil anbefale noen å ta et år på bibelskole, hva ville du sagt til dem?

Et år på Filadelfia bibelskole Oslo er vanskelig å forklare, det må nesten oppleves for å forstå hvor bra det er. Det er kanskje litt klisjé, men året blir det du gjør det til. Hvis du ønsker og lar Gud få plass, så kan det bli #etårsomkanforandrealt. Du vil bli utfordret mye på å gjøre ting du kanskje ikke har gjort før. Da vil jeg gi deg et råd og det er å si “JA”.  For du vokser enormt på å prøve og gjøre noe nytt. Du vil vokse i frimodighet og i tro.

Som det så fint ble sagt på et møte en søndag kveld i Filadelfiakirken “hvis du gjør det du alltid har gjort, så får du antakelig det du alltid har fått”

Du vil også bli godt kjent med en helt unik gjeng med morsomme, kreative, dyktige lærere som virkelig brenner for å se andre mennesker ta nye steg i tro og å bli enda bedre kjent med Jesus.

Søk Filadelfia Bibelskole. Det er et fantastisk år som ligger og venter på deg!