Image Image Image Image Image

STREAM

På Tjeneste vil din vanlige skoleuke bestå av to fellesdager med hele tjenesteklassen der du blir undervist i fag som er på tvers av alle stream. Dette kan være fag som for eksempel kommunikasjon, lederskap eller bibel. To dager i uken vil du være sammen med kun din stream, der hovedfokuset vil være på temaer som faller under det du ønsker å fordype deg i.

* Timeplanen vil kunne variere litt fra uke til uke, men stort sett er det to fellesdager og to streamdager i løpet av en vanlig uke. *For å kjøre en stream er det forutsatt at det er nok søkere til streamen. Dersom det er for få, vil streamene som menighet, global og kreativ ha mye fellesundervisning.

STREAM

På Tjeneste vil din vanlige skoleuke bestå av to fellesdager med hele tjenesteklassen der du blir undervist i fag som er på tvers av alle stream. Dette kan være fag som for eksempel kommunikasjon, lederskap eller bibel. To dager i uken vil du være sammen med kun din stream, der hovedfokuset vil være på temaer som faller under det du ønsker å fordype deg i.

* Timeplanen vil kunne variere litt fra uke til uke, men stort sett er det to fellesdager og to streamdager i løpet av en vanlig uke. * For å kjøre en stream er det forutsatt at det er nok søkere til streamen. Dersom det er for få, vil streamene som menighet, global og kreativ ha mye fellesundervisning.

 
STREAM

På Tjeneste vil din vanlige skoleuke bestå av to fellesdager med hele tjenesteklassen der du blir undervist i fag som er på tvers av alle stream. Dette kan være fag som for eksempel kommunikasjon, lederskap eller bibel. To dager i uken vil du være sammen med kun din stream, der hovedfokuset vil være på temaer som faller under det du ønsker å fordype deg i.

* Timeplanen vil kunne variere litt fra uke til uke, men stort sett er det to fellesdager og to streamdager i løpet av en vanlig uke. *For å kjøre en stream er det forutsatt at det er nok søkere til streamen. Dersom det er for få, vil streamene som menighet, global og kreativ ha mye fellesundervisning.

STREAM

På Tjeneste vil din vanlige skoleuke bestå av to fellesdager med hele tjenesteklassen der du blir undervist i fag som er på tvers av alle stream. Dette kan være fag som for eksempel kommunikasjon, lederskap eller bibel. To dager i uken vil du være sammen med kun din stream, der hovedfokuset vil være på temaer som faller under det du ønsker å fordype deg i.

* Timeplanen vil kunne variere litt fra uke til uke, men stort sett er det to fellesdager og to streamdager i løpet av en vanlig uke. * For å kjøre en stream er det forutsatt at det er nok søkere til streamen. Dersom det er for få, vil streamene som menighet, global og kreativ ha mye fellesundervisning.

 

Følg oss på sosiale medier

 
 

Følg oss på sosiale medier

 
 
 
 
 

Følg oss på sosiale medier