Image Image Image Image Image

Velg lovsang stream

Velg lovsang stream

 

Lovsang har en stor plass i mange menigheter. Dette innebærer også et stort ansvar. Vi ønsker å trene og utruste deg til tjeneste. Ved å gi deg det du trenger, både teoretisk og praktisk. Gjennom et bredt spekter av spesifikke og mer generelle temaer, ønsker vi å gi deg et helhetsbilde av hva det vil si å være lovsangsleder i en kirke. Gjennom praksis vil du selv få prøve ut det du lærer i en relevant kontekst innenfor Filadelfiakirkens virksomhet.

 
 

Lovsang har en stor plass i mange menigheter. Dette innebærer også et stort ansvar. Vi ønsker å trene og utruste deg til tjeneste. Ved å gi deg det du trenger, både teoretisk og praktisk. Gjennom et bredt spekter av spesifikke og mer generelle temaer, ønsker vi å gi deg et helhetsbilde av hva det vil si å være lovsangsleder i en kirke. Gjennom praksis vil du selv få prøve ut det du lærer i en relevant kontekst innenfor Filadelfiakirkens virksomhet.

Opptakskrav

Lovsang krever grunnleggende ferdigheter i sang og/eller et instrument. I vurderingen vil vi vektlegge dine individuelle erfaringer, men også din evne til å samarbeide med andre. Selv om vi også tilbyr musikkfag, vil hovedvekten av undervisningen ta sikte på å utruste deg til en lovsangstjeneste i en kirke eller annen kristen sammenheng.

Praksis

Praksis på lovsang er en del av Filadelfiakirken Oslo. Det vil bli gitt gode muligheter for praksis i vårt lovsangsarbeid. Som elev vil du få lov til å tjenestegjøre innen ulike deler av lovsangsarbeidet. Dette kan være innen ungdomsarbeid, skolegudstjenester, barnearbeid, julekonserter, bønnehus eller i en av våre kirker i Oslo og omegn med mer. Det vil også være en teamtur i Norge.

Tema

Undervisningen vil hovedsakelig ta for seg syv hovedområder:
1. Lovsangens teologi
2. Personlig lovsang
3. Å lede lovsang
4. Å lede et team
5. Musikkteori & instrumentlære
6. Samspill
7. Låtskriving & kreativitet!

Vi tilbyr flere ulike streamretninger.
 
 

Lovsang har en stor plass i mange menigheter. Dette innebærer også et stort ansvar. Vi ønsker å trene og utruste deg til tjeneste. Ved å gi deg det du trenger, både teoretisk og praktisk. Gjennom et bredt spekter av spesifikke og mer generelle temaer, ønsker vi å gi deg et helhetsbilde av hva det vil si å være lovsangsleder i en kirke. Gjennom praksis vil du selv få prøve ut det du lærer i en relevant kontekst innenfor Filadelfiakirkens virksomhet.

Opptakskrav

Lovsang krever grunnleggende ferdigheter i sang og/eller et instrument. I vurderingen vil vi vektlegge dine individuelle erfaringer, men også din evne til å samarbeide med andre. Selv om vi også tilbyr musikkfag, vil hovedvekten av undervisningen ta sikte på å utruste deg til en lovsangstjeneste i en kirke eller annen kristen sammenheng.

Praksis

Praksis på lovsang er en del av Filadelfiakirken Oslo. Det vil bli gitt gode muligheter for praksis i vårt lovsangsarbeid. Som elev vil du få lov til å tjenestegjøre innen ulike deler av lovsangsarbeidet. Dette kan være innen ungdomsarbeid, skolegudstjenester, barnearbeid, julekonserter, bønnehus eller i en av våre kirker i Oslo og omegn med mer. Det vil også være en teamtur i Norge.

Tema

Undervisningen vil hovedsakelig ta for seg syv hovedområder:
1. Lovsangens teologi
2. Personlig lovsang
3. Å lede lovsang
4. Å lede et team
5. Musikkteori & instrumentlære
6. Samspill
7. Låtskriving & kreativitet!

 
 

Følg oss på sosiale medier

 

Følg oss på sosiale medier

Image Image
 

Følg oss på sosiale medier

Image
Image
 
Vi tilbyr flere ulike streamretninger.
 

Følg oss på sosiale medier

Image
Image
 
 
Følg oss på sosiale medier
 
 

Følg oss på sosiale medier

Image
Image
 
 
Vi tilbyr flere ulike streamretninger.

Følg oss på sosiale medier