Image Image Image Image Image

Velg lovsang stream

Velg lovsang stream

Innhold på stream

Lovsang har en stor plass i mange menigheter. Dette innebærer også et stort ansvar. Vi ønsker å trene og utruste deg til tjeneste. Ved å gi deg det du trenger, både teoretisk og praktisk. Gjennom et bredt spekter av spesifikke og mer generelle temaer, ønsker vi å gi deg et helhetsbilde av hva det vil si å være lovsangsleder i en kirke. Gjennom praksis vil du selv få prøve ut det du lærer i en relevant kontekst innenfor Filadelfiakirkens virksomhet.

Opptakskrav

Lovsang krever grunnleggende ferdigheter i sang og/eller et instrument. I vurderingen vil vi vektlegge dine individuelle erfaringer, men også din evne til å samarbeide med andre. Selv om vi også tilbyr musikkfag, vil hovedvekten av undervisningen ta sikte på å utruste deg til en lovsangstjeneste i en kirke eller annen kristen sammenheng.

Praksis

Praksis på lovsang er en del av Filadelfiakirken Oslo. Det vil bli gitt gode muligheter for praksis i vårt lovsangsarbeid. Som elev vil du få lov til å tjenestegjøre innen ulike deler av lovsangsarbeidet. Dette kan være innen ungdomsarbeid, skolegudstjenester, barnearbeid, julekonserter, bønnehus eller i en av våre kirker i Oslo og omegn med mer. Det vil også være en teamtur i Norge.

Tema

Undervisningen vil hovedsakelig ta for seg syv hovedområder:
1. Lovsangens teologi
2. Personlig lovsang
3. Å lede lovsang
4. Å lede et team
5. Musikkteori & instrumentlære
6. Samspill
7. Låtskriving & kreativitet!

Følg oss på sosiale medier

Image Image

Følg oss på sosiale medier

Image Image