Image Image Image Image Image

Velg kreativ stream

Velg kreativ stream

 

Drømmer du om å forandre hverdagen rundt deg, løse noen problemer eller har du bare en trang til å skape noe nytt? Kreativ ønsker å være et sted hvor du kan utvide perspektivet ditt, på tvers av uttrykk. Enten du liker foto, maling, drama, dans, entreprenørskap, søm eller sløyd ønsker kreativ å være en Stream hvor du i både praksis og teori kan utforske hva Gud har lagt ned i deg.

Å se ulike løsninger på utfordringer er viktig for å oppnå det beste resultatet vi sammen skal klare. Sammen bygger vi Guds rike og vi tror at menneskets ulikhet er våres største styrke i møte med evangeliet. I løp av året vil vi jobbe med kreativitet i ulike former. Vi tror at kreativitet er medfødt og at vi kan jobbe konkret med hvordan vi fremhever ulike kreative sider.

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet,
men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS.
Praktisk erfaring kan erstatte dette.

Praksis

Praksis på Kreativ vil skje i regi av Fila Oslo. Du vil arbeide tett på kirkens kommunikasjon- og kreative team innen produksjon, estetikk, media, dans og drama. Du vil ha praksis i alle våre forsamlinger og være med på å bygge en kirke på flere steder. Praksisen vil variere fra barnekirke til seniortreff.

Tema

Noen eksempler på temaer gjennom året:
Kreativ ledelse – hvordan lede kreative team.
Kreative prosesser – fra en ide til et produkt.
Kommunikasjonslære – hvordan kommunisere godt ditt budskap.
Dramaturgi – oppbygningen av en god historie.
Entreprenørskap – hvordan skape noe nytt som kan være med å gi løsninger på både dine og andres utfordringer?

 
 

Drømmer du om å forandre hverdagen rundt deg, løse noen problemer eller har du bare en trang til å skape noe nytt? Kreativ ønsker å være et sted hvor du kan utvide perspektivet ditt, på tvers av uttrykk. Enten du liker foto, maling, drama, dans, entreprenørskap, søm eller sløyd ønsker kreativ å være en Stream hvor du i både praksis og teori kan utforske hva Gud har lagt ned i deg.

Å se ulike løsninger på utfordringer er viktig for å oppnå det beste resultatet vi sammen skal klare. Sammen bygger vi Guds rike og vi tror at menneskets ulikhet er våres største styrke i møte med evangeliet. I løp av året vil vi jobbe med kreativitet i ulike former. Vi tror at kreativitet er medfødt og at vi kan jobbe konkret med hvordan vi fremhever ulike kreative sider.

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet,
men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS.
Praktisk erfaring kan erstatte dette.

Praksis

Praksis på Kreativ vil skje i regi av Fila Oslo. Du vil arbeide tett på kirkens kommunikasjon- og kreative team innen produksjon, estetikk, media, dans og drama. Du vil ha praksis i alle våre forsamlinger og være med på å bygge en kirke på flere steder. Praksisen vil variere fra barnekirke til seniortreff.

Tema

Noen eksempler på temaer gjennom året:
Kreativ ledelse – hvordan lede kreative team.
Kreative prosesser – fra en ide til et produkt.
Kommunikasjonslære – hvordan kommunisere godt ditt budskap.
Dramaturgi – oppbygningen av en god historie.
Entreprenørskap – hvordan skape noe nytt som kan være med å gi løsninger på både dine og andres utfordringer?

Vi tilbyr flere ulike streamretninger.
 
 
 
 
 

Følg oss på sosiale medier

 
Vi tilbyr flere ulike streamretninger.
 

Følg oss på sosiale medier

 
 
Vi tilbyr flere ulike streamretninger.

Følg oss på sosiale medier