Image Image Image Image Image

Velg global stream

Velg global stream

Velg global stream

Velg global stream

 

På Global ønsker vi å eksponere deg for en stadig mer globalisert verden og hvordan kirken kan utgjøre en forskjell i dem. Jesus sine siste ord var å gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag, men hvordan ser dette ut i 2020? Dette året vil gi en grundig innføring i teori og praksis rundt barmhjertighetsarbeid, ledertrening og pionerarbeid. I tillegg legger vi til rette for egenutvikling, og personlig oppfølging. Ett år på GLOBAL vil utfordre og motivere deg til tjeneste, og du blir tett koblet på vårt misjonsarbeid.

 
 

På Global ønsker vi å eksponere deg for en stadig mer globalisert verden og hvordan kirken kan utgjøre en forskjell i dem. Jesus sine siste ord var å gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag, men hvordan ser dette ut i 2020? Dette året vil gi en grundig innføring i teori og praksis rundt barmhjertighetsarbeid, ledertrening og pionerarbeid. I tillegg legger vi til rette for egenutvikling, og personlig oppfølging. Ett år på GLOBAL vil utfordre og motivere deg til tjeneste, og du blir tett koblet på vårt misjonsarbeid.

 
 

På Global ønsker vi å eksponere deg for en stadig mer globalisert verden og hvordan kirken kan utgjøre en forskjell i dem. Jesus sine siste ord var å gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag, men hvordan ser dette ut i 2020? Dette året vil gi en grundig innføring i teori og praksis rundt barmhjertighetsarbeid, ledertrening og pionerarbeid. I tillegg legger vi til rette for egenutvikling, og personlig oppfølging. Ett år på GLOBAL vil utfordre og motivere deg til tjeneste, og du blir tett koblet på vårt misjonsarbeid.

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet, men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS. Praktisk erfaring kan erstatte dette. Elever som er i et utdannelsesløp, har en utdannelse eller yrkeserfaring etter videregående vil bli foretrukket.

Praksis

De siste årene har praksisen enten vært i Asia eller i Afrika. Vi kan tilby 3 måneders kontinuerlig praksis hvor du i sammen med ett tema for spennende og utfordrende oppgaver tett knyttet på den lokale kirken.

Tema

Noen eksempler på temaer gjennom året:
Kirke og menighetsplanting
Kulturforståelse og kommunikasjon
Missiologi
Ledelse
Selvutvikling
Strategier i misjonsarbeid
Ulike typer misjonsarbeid
Sosialt arbeid blant vanskeligstilte grupper i Norge

Vi tilbyr flere ulike streamretninger.
Vi tilbyr flere ulike streamretninger.
 
 

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet, men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS. Praktisk erfaring kan erstatte dette. Elever som er i et utdannelsesløp, har en utdannelse eller yrkeserfaring etter videregående vil bli foretrukket.

Praksis

De siste årene har praksisen enten vært i Asia eller i Afrika. Vi kan tilby 3 måneders kontinuerlig praksis hvor du i sammen med ett tema for spennende og utfordrende oppgaver tett knyttet på den lokale kirken.

Tema

Noen eksempler på temaer gjennom året:
Kirke og menighetsplanting
Kulturforståelse og kommunikasjon
Missiologi
Ledelse
Selvutvikling
Strategier i misjonsarbeid
Ulike typer misjonsarbeid
Sosialt arbeid blant vanskeligstilte grupper i Norge

 
 

Følg oss på sosiale medier

 
 

Følg oss på sosiale medier

Image Image
 

Følg oss på sosiale medier

 
Image
 
 

Følg oss på sosiale medier

 
 
 
 

Følg oss på sosiale medier

 
Image
Image
 
 

Følg oss på sosiale medier

 
 
 
 

Følg oss på sosiale medier

 
Image
Image
 
Vi tilbyr flere ulike streamretninger.

Følg oss på sosiale medier.