Image Image Image Image Image

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

 
 
 
 

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinseSkoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0160 Oslo

Epost: bibelskolen@filadelfia.no

Telefon: 400 05 767

Skoleruta

HØST 2020

Oppstart         
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie

VÅR 2021

Oppstart       
5.januar

Fridager         

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Fridager          

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Fridager          

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Fridager          
Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinseSkoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0160 Oslo

Epost: bibelskolen@filadelfia.no

Telefon: 400 05 767

Skoleruta

HØST 2020

Oppstart         
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie

VÅR 2021

Oppstart       
5.januar

Fridager         

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Fridager          

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Fridager          

Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Skoleruta


Høst 2020

Oppstart          
19.august

Fridager         
Uke 40 høstferie


Våren 2021

Oppstart         
5.januar

Fridager          
Påske 6-14.april

1.mai

17.mai

21 og 22 mai (kristi.himmelfartsdag)

1.juni pinse

Skoleåret

Skoleåret består av 1500 arbeidstimer for den enkelte student. Her beregnes både undervisningstimer og egeninnsats som det å lese pensumlitteratur, forberedelser av muntlige fremførelser, gruppearbeid og besvarelse av skriftlige oppgaver.

Skoleåret starter i midten av august og er ferdig i første halvdel av juni. Det vil også normalt være mulig for studentene og fullføre studiet over to år, da som deltidsstudent.

Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester (totalt 16000,-)
I tillegg til dette kommer det praksispenger for den Stream du velger. Praksispengene dekker diverse turer i løp av skoleåret.

 • Menighet: 25.000 kroner
 • Kreativ: 25.000 kroner
 • Lovsang: 27.000 kroner
 • Global: Maksimum 40.000 kroner

Kontaktinfo

Besøksadresse: Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
E-post: bibelskolen@filadelfia.no
Telefon: 40005767

Opptaksreglememt

GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Menighetsbibelskolen tar inn studenter som har fullført 3 års videregående opplæring eller på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er rektor i samråd med avdelingsleder som effektuerer opptak. Skolen tar opp studenter fortløpende.

Menighetsbibelskolen utdanner til menighets- og misjonsarbeid og vil derfor også legge vekt på søkerens egnethet som ansatt i kirkelige organisasjoner. Søkere vil bli innkalt til intervju.

REALKOMPETANSEVURDERING
Menighetsbibelskolen kan ta inn studenter som ikke har fullført 3-årig videregående opplæring. I tillegg til lovbestemte kriterier vil følgende legges til grunn ved vurdering av realkompetanse:
•Søkeren må dokumentere minimum 3 års engasjement innen ett av følgende områder: Relevant utdanning, relevant lønnet eller ulønnet arbeidsengasjement, eller annen relevant organisasjonserfaring.
• Søkere skal skriftlig gi en begrunnelse for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere skal dette best mulig gjøres rede for i den skriftlige fremstillingen. Søkeren skal også legge ved eventuelle attester, anbefalinger og annet relevant materiale.
• Laveste alder for studenter er den minimumsalder som lov eller forskrift fastsetter. Om det ikke er slike krav skal studenten minst fylle 19 år i løpet av opptaksåret.

Fagplan

Menighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog. Studiet vil spesielt fokusere på den enkelte students utvikling og har som mål at alle studenter skal kunne fullføre studiet på en god måte.

Alle som arbeider med oppgaver innenfor menighetsarbeider, om det ansatt eller som frivillig, tenger en allsidig kompetanse. MBS vil gi studenten en omfattet og solid kunnskap om bibelen og om kristen livstolkning i møte med dagens samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en ekte og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil videreutvikle studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet, praksisperioder inngår i utdanningen slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

1. BIBELKUNNSKAP, TROSLÆRE OG ETIKK
2. PINSEBEVEGELSEN, TEOLOGISK PROFIL OG SPIRITUALITET
3. LEDELSE OG SELVUTVIKLING
4. MENIGHETS- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
5. KOMMUNIKASJON OG KULTURFORSTÅELSE
6. DIAKONI OG MISJON

Fagplanen er tilgjengelig og kan lastes ned i sin helhet.

Opptaksreglememt

GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Menighetsbibelskolen tar inn studenter som har fullført 3 års videregående opplæring eller på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er rektor i samråd med avdelingsleder som effektuerer opptak. Skolen tar opp studenter fortløpende.

Menighetsbibelskolen utdanner til menighets- og misjonsarbeid og vil derfor også legge vekt på søkerens egnethet som ansatt i kirkelige organisasjoner. Søkere vil bli innkalt til intervju.

REALKOMPETANSEVURDERING
Menighetsbibelskolen kan ta inn studenter som ikke har fullført 3-årig videregående opplæring. I tillegg til lovbestemte kriterier vil følgende legges til grunn ved vurdering av realkompetanse:
•Søkeren må dokumentere minimum 3 års engasjement innen ett av følgende områder: Relevant utdanning, relevant lønnet eller ulønnet arbeidsengasjement, eller annen relevant organisasjonserfaring.
• Søkere skal skriftlig gi en begrunnelse for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere skal dette best mulig gjøres rede for i den skriftlige fremstillingen. Søkeren skal også legge ved eventuelle attester, anbefalinger og annet relevant materiale.
• Laveste alder for studenter er den minimumsalder som lov eller forskrift fastsetter. Om det ikke er slike krav skal studenten minst fylle 19 år i løpet av opptaksåret.

Fagplan

Menighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog. Studiet vil spesielt fokusere på den enkelte students utvikling og har som mål at alle studenter skal kunne fullføre studiet på en god måte.

Alle som arbeider med oppgaver innenfor menighetsarbeider, om det ansatt eller som frivillig, tenger en allsidig kompetanse. MBS vil gi studenten en omfattet og solid kunnskap om bibelen og om kristen livstolkning i møte med dagens samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en ekte og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil videreutvikle studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet, praksisperioder inngår i utdanningen slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

1. BIBELKUNNSKAP, TROSLÆRE OG ETIKK
2. PINSEBEVEGELSEN, TEOLOGISK PROFIL OG SPIRITUALITET
3. LEDELSE OG SELVUTVIKLING
4. MENIGHETS- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
5. KOMMUNIKASJON OG KULTURFORSTÅELSE
6. DIAKONI OG MISJON

Fagplanen er tilgjengelig og kan lastes ned i sin helhet.

Opptaksreglememt

GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Menighetsbibelskolen tar inn studenter som har fullført 3 års videregående opplæring eller på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er rektor i samråd med avdelingsleder som effektuerer opptak. Skolen tar opp studenter fortløpende.

Menighetsbibelskolen utdanner til menighets- og misjonsarbeid og vil derfor også legge vekt på søkerens egnethet som ansatt i kirkelige organisasjoner. Søkere vil bli innkalt til intervju.

REALKOMPETANSEVURDERING
Menighetsbibelskolen kan ta inn studenter som ikke har fullført 3-årig videregående opplæring. I tillegg til lovbestemte kriterier vil følgende legges til grunn ved vurdering av realkompetanse:
•Søkeren må dokumentere minimum 3 års engasjement innen ett av følgende områder: Relevant utdanning, relevant lønnet eller ulønnet arbeidsengasjement, eller annen relevant organisasjonserfaring.
• Søkere skal skriftlig gi en begrunnelse for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere skal dette best mulig gjøres rede for i den skriftlige fremstillingen. Søkeren skal også legge ved eventuelle attester, anbefalinger og annet relevant materiale.
• Laveste alder for studenter er den minimumsalder som lov eller forskrift fastsetter. Om det ikke er slike krav skal studenten minst fylle 19 år i løpet av opptaksåret.

Fagplan

Menighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog. Studiet vil spesielt fokusere på den enkelte students utvikling og har som mål at alle studenter skal kunne fullføre studiet på en god måte.

Alle som arbeider med oppgaver innenfor menighetsarbeider, om det ansatt eller som frivillig, tenger en allsidig kompetanse. MBS vil gi studenten en omfattet og solid kunnskap om bibelen og om kristen livstolkning i møte med dagens samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en ekte og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil videreutvikle studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet, praksisperioder inngår i utdanningen slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

1. BIBELKUNNSKAP, TROSLÆRE OG ETIKK
2. PINSEBEVEGELSEN, TEOLOGISK PROFIL OG SPIRITUALITET
3. LEDELSE OG SELVUTVIKLING
4. MENIGHETS- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
5. KOMMUNIKASJON OG KULTURFORSTÅELSE
6. DIAKONI OG MISJON

Fagplanen er tilgjengelig og kan lastes ned i sin helhet.

Opptaksreglememt

GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Menighetsbibelskolen tar inn studenter som har fullført 3 års videregående opplæring eller på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er rektor i samråd med avdelingsleder som effektuerer opptak. Skolen tar opp studenter fortløpende.

Menighetsbibelskolen utdanner til menighets- og misjonsarbeid og vil derfor også legge vekt på søkerens egnethet som ansatt i kirkelige organisasjoner. Søkere vil bli innkalt til intervju.

REALKOMPETANSEVURDERING
Menighetsbibelskolen kan ta inn studenter som ikke har fullført 3-årig videregående opplæring. I tillegg til lovbestemte kriterier vil følgende legges til grunn ved vurdering av realkompetanse:
•Søkeren må dokumentere minimum 3 års engasjement innen ett av følgende områder: Relevant utdanning, relevant lønnet eller ulønnet arbeidsengasjement, eller annen relevant organisasjonserfaring.
• Søkere skal skriftlig gi en begrunnelse for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere skal dette best mulig gjøres rede for i den skriftlige fremstillingen. Søkeren skal også legge ved eventuelle attester, anbefalinger og annet relevant materiale.
• Laveste alder for studenter er den minimumsalder som lov eller forskrift fastsetter. Om det ikke er slike krav skal studenten minst fylle 19 år i løpet av opptaksåret.

Fagplan

Menighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog. Studiet vil spesielt fokusere på den enkelte students utvikling og har som mål at alle studenter skal kunne fullføre studiet på en god måte.

Alle som arbeider med oppgaver innenfor menighetsarbeider, om det ansatt eller som frivillig, tenger en allsidig kompetanse. MBS vil gi studenten en omfattet og solid kunnskap om bibelen og om kristen livstolkning i møte med dagens samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en ekte og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil videreutvikle studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet, praksisperioder inngår i utdanningen slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

1. BIBELKUNNSKAP, TROSLÆRE OG ETIKK
2. PINSEBEVEGELSEN, TEOLOGISK PROFIL OG SPIRITUALITET
3. LEDELSE OG SELVUTVIKLING
4. MENIGHETS- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
5. KOMMUNIKASJON OG KULTURFORSTÅELSE
6. DIAKONI OG MISJON

Fagplanen er tilgjengelig og kan lastes ned i sin helhet.

Opptaksreglememt

GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Menighetsbibelskolen tar inn studenter som har fullført 3 års videregående opplæring eller på grunnlag av realkompetansevurdering. Det er rektor i samråd med avdelingsleder som effektuerer opptak. Skolen tar opp studenter fortløpende.

Menighetsbibelskolen utdanner til menighets- og misjonsarbeid og vil derfor også legge vekt på søkerens egnethet som ansatt i kirkelige organisasjoner. Søkere vil bli innkalt til intervju.

REALKOMPETANSEVURDERING
Menighetsbibelskolen kan ta inn studenter som ikke har fullført 3-årig videregående opplæring. I tillegg til lovbestemte kriterier vil følgende legges til grunn ved vurdering av realkompetanse:
•Søkeren må dokumentere minimum 3 års engasjement innen ett av følgende områder: Relevant utdanning, relevant lønnet eller ulønnet arbeidsengasjement, eller annen relevant organisasjonserfaring.
• Søkere skal skriftlig gi en begrunnelse for hvorfor de søker dette studiet og hvorfor de mener at de vil klare å gjennomføre. Dersom de har kvalifikasjoner som ikke lar seg dokumentere skal dette best mulig gjøres rede for i den skriftlige fremstillingen. Søkeren skal også legge ved eventuelle attester, anbefalinger og annet relevant materiale.
• Laveste alder for studenter er den minimumsalder som lov eller forskrift fastsetter. Om det ikke er slike krav skal studenten minst fylle 19 år i løpet av opptaksåret.

Fagplan

Menighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog. Studiet vil spesielt fokusere på den enkelte students utvikling og har som mål at alle studenter skal kunne fullføre studiet på en god måte.

Alle som arbeider med oppgaver innenfor menighetsarbeider, om det ansatt eller som frivillig, tenger en allsidig kompetanse. MBS vil gi studenten en omfattet og solid kunnskap om bibelen og om kristen livstolkning i møte med dagens samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en ekte og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil videreutvikle studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet, praksisperioder inngår i utdanningen slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

1. BIBELKUNNSKAP, TROSLÆRE OG ETIKK
2. PINSEBEVEGELSEN, TEOLOGISK PROFIL OG SPIRITUALITET
3. LEDELSE OG SELVUTVIKLING
4. MENIGHETS- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
5. KOMMUNIKASJON OG KULTURFORSTÅELSE
6. DIAKONI OG MISJON

Fagplanen er tilgjengelig og kan lastes ned i sin helhet.

Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
 
 
 
Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
Image

Vi har samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Dersom du har studiespesialisering på plass har du mulighet for å få godkjent et år av en bachelorgrad på Høyskolen for Ledelse og Teologi ved å gå Tjeneste! Det betyr at selv om du velger et år til med bibelskole** vil du kunne få hele året ditt på Tjeneste godkjent som et år av en bachelorgrad.

(** eller har tilsvarende bibelskole/praksis fra før)

Dette gjelder kun hvis du velger å fortsette på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Dersom du velger å ta eksamen i løpet av året vil du uansett ha minimum 20 studiepoeng i ledelsesfag etter endt år på Tjeneste som du kan ta med deg videre og muligens få innpass i andre studier også.***

(*** vi kan ikke garantere at du vil få de som en del av en annen studiegrad, men sjekk med ditt fremtidige studiested. Dersom det er åpning for «frie emner» i graden din er sannsynligheten stor for at du kan få disse 20 studiepoengene godkjent.)

Du kan fremdeles velge å gå Tjeneste uten å ha studiespesialisering på plass. Dette er ikke et krav fra vår side, men for å få studiepoengene må du altså ha studiespesialisering.

I tjenesteåret kan du velge mellom streamene Lovsang, Menighet og Global. Ønsker du å fordype deg i Bønn velger du Menighetsstreamen og kan få bønn som praksis.

Velkommen til Oslo, Filadelfiakirken og et år på Tjeneste!

 
 
 
 
 

Vil du vite mer?

Følg oss på sosiale medier

 
 

Vil du vite mer?

Følg oss på sosiale medier

Vil du vite mer?

Følg oss på sosiale medier