Image Image Image Image Image

#etårsomkanforandrealt

#etårsomkanforandrealt

Hvorfor Global?

Global handler om kirkens store misjonsoppdrag. Dette er fordypningen for deg som liker andre kulturer, som ønsker å bety en forskjell og synes misjon er spennende! Igjennom året får du relevant undervisningen om misjonshistorie, nye strategier for å nå ut til andre, kulturundervisning, lederskapsundervisning og hvordan vi kan bidra der vi er som både samfunnsbyggere og ved å leve misjonale liv. Undervisningen er variert, med besøk til ulike institusjoner og med praktiske oppgaver.

Praksis:

Som globalelev blir du koblet på Filadelfiakirkens misjonsarbeid (FilaGlobal) og kirkens diakonale arbeid. Du vil ha praksis på flere av kirkens arbeid. I tillegg kan har vi et godt samarbeid med Marita og Evangeliesenteret, hvor vi får lov til å være med å bidra i å gjøre hverdagen litt bedre for andre.

Følg oss på sosiale medier

Følg oss på sosiale medier

Følg oss på sosiale medier

Følg oss på sosiale medier

Følg oss på sosiale medier