Image Image Image Image Image

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på Disippel og Tjeneste?
På Disippel vil du få rom til flere indre prosesser, mens fokuset på Tjeneste ligger nærmere å ta ansvar og lede andre og ikke bare deg selv.

Hovedforskjellen mellom Disippel og Tjeneste er at Disippel er en bibelskole, mens Tjeneste er en fagskole. Det stilles derfor høyere skolekrav til deg på Tjeneste, og fokuset er å utruste deg til ledelse av andre også innenfor streamen du velger.

For å gå Tjeneste må du i tillegg ha studiekompentanse eller realfagskompentase.*
(* Praktisk erfaring kan erstatte dette.)

Hvem er Tjeneste for?
Tjeneste er for deg som ønsker å strekke deg utover og utvikle dine lederferdigheter. Fokuset dette året vil ikke bare være å gi deg gode verktøy for å lede deg selv, men også å kunne lede team, grupper og etter hvert avdelinger. Dersom du har gått bibelskole, DTS eller lignende fra før, er dette et perfekt år for å få en mykere overgang til høyere studier.

Kan jeg ta (høyskole)studiepoeng ved å gå på Tjeneste?
Ja! Det kan du. Vi tilbyr alle våre elever muligheten til å ta i alle fall 20 studiepoeng innen verdibasert ledelse. Dette forutsetter at du har studiekompetanse. Hvis du har realfagskompetanse vil du ikke ha mulighet for å ta eksamen før du har fått studiekompetanse, men du kan fremdeles gå tjeneste. Hvis du fortsetter å studere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi kan du faktisk få hele året godkjent som første året av en bachelorgrad.*

(*forutsatt at du består hele året og tar alle eksamener)

Hva koster det å gå på Tjeneste?
Totalsummen vil variere litt fra hvilken stream du velger. Felles for alle streams er at alle betaler 8000kr hvert semester i skolepenger.

Utover dette vil det variere fra stream til stream hvor mye du må betale i det vi kaller for praksispenger. Dette er penger som er med på å dekke skoleturer, konferanser og praksisplassen din. Summen for praksispengene vil derfor variere mellom 25.000 – 40.000 kr; avhengig av hvilken stream du velger. Global Stream er den dyreste fordi den innebærer et opphold i Kenya i 3 måneder der også kost og losji er dekket innenfor totalsummen.

Må jeg ha gått på bibelskole fra før?
Nei, du må ikke ha gått på bibelskole fra før, men vi anbefaler å ha gått bibelskole, DTS eller lignende. Årsaken er rett og slett fordi vi ønsker at du skal få et maksimalt utbytte av året på Tjeneste. Derfor ønsker vi at du har brukt tid til å bli godt kjent med deg selv og Gud før du hiver deg ut i å lede andre mennesker i med det samme!

Er det mulig å ha deltidsjobb?
Ja, det er mulighet for å ha deltidsjobb, men husk at du går et fulltidstudium med praksis som også faller på ettermiddager, kvelder og helger. Du bør derfor kunne være fleksibel med tanke på arbeidstid.

Er Tjeneste støttet av Lånekassen?
Det er det! Du kan få støtte av Lånekassen for et fulltids studium.

 Hvordan ser en skoleuke ut?
Det kan variere veldig hvordan en uke på Tjeneste ser ut, men stort sett vil du ha mandager til avspasering fordi du tar igjen de 6 timene i praksis et annet sted i løpet av uken.

Tirsdag og Onsdag vil være felles for alle stream, mens Torsdag og Fredag vil du få undervisning i den streamen du har valgt.*

Menighet, Global og Kreativ vil ha en stor del fellesundervisning, men praksisen din vil være innenfor den streamen du har velgt.

Har skolen et internat?
Nei, vi har ikke internat eller egne leiligheter, men formidler annonser når vi får dette. Det er muligheter for å finne leiligheter eller kollektiv i Facebookgruppen FilaSocial.

Hvordan søker jeg?
Du kan sende oss en søknad ved å trykke her

Hva skjer etter at jeg har sendt en søknad?
Etter at du har sendt inn din søknad vil vi behandle den så fort vi har mulighet. Det er fortløpende inntak, dvs. at vi kontakter søkerne etter rekkefølgen de har søkt i. Søker du først hører du fra oss først. Vi har begrensede antall plasser, ved år der det er for mange søkere vil du få beskjed om dette og evnt. stå på en venteliste.

Du vil først bli ringt opp av en av våre medarbeidere, for deretter å bli kontaktet angående tid og sted for et eventuelt intervju. Bor du langt unna, kan vi få til dette via Skype, men vi ønsker helst at du kommer inn til Oslo for intervjuet.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på Disippel og Tjeneste?
På Disippel vil du få rom til flere indre prosesser, mens fokuset på Tjeneste ligger nærmere å ta ansvar og lede andre og ikke bare deg selv.

Hovedforskjellen mellom Disippel og Tjeneste er at Disippel er en bibelskole, mens Tjeneste er en fagskole. Det stilles derfor høyere skolekrav til deg på Tjeneste, og fokuset er å utruste deg til ledelse av andre også innenfor streamen du velger.

For å gå Tjeneste må du i tillegg ha studiekompentanse eller realfagskompentase.*
(* Praktisk erfaring kan erstatte dette.)

Hvem er Tjeneste for?
Tjeneste er for deg som ønsker å strekke deg utover og utvikle dine lederferdigheter. Fokuset dette året vil ikke bare være å gi deg gode verktøy for å lede deg selv, men også å kunne lede team, grupper og etter hvert avdelinger. Dersom du har gått bibelskole, DTS eller lignende fra før, er dette et perfekt år for å få en mykere overgang til høyere studier.

Kan jeg ta (høyskole)studiepoeng ved å gå på Tjeneste?
Ja! Det kan du. Vi tilbyr alle våre elever muligheten til å ta i alle fall 20 studiepoeng innen verdibasert ledelse. Dette forutsetter at du har studiekompetanse. Hvis du har realfagskompetanse vil du ikke ha mulighet for å ta eksamen før du har fått studiekompetanse, men du kan fremdeles gå tjeneste. Hvis du fortsetter å studere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi kan du faktisk få hele året godkjent som første året av en bachelorgrad.*

(*forutsatt at du består hele året og tar alle eksamener)

Hva koster det å gå på Tjeneste?
Totalsummen vil variere litt fra hvilken stream du velger. Felles for alle streams er at alle betaler 8000kr hvert semester i skolepenger.

Utover dette vil det variere fra stream til stream hvor mye du må betale i det vi kaller for praksispenger. Dette er penger som er med på å dekke skoleturer, konferanser og praksisplassen din. Summen for praksispengene vil derfor variere mellom 25.000 – 40.000 kr; avhengig av hvilken stream du velger. Global Stream er den dyreste fordi den innebærer et opphold i Kenya i 3 måneder der også kost og losji er dekket innenfor totalsummen.

Må jeg ha gått på bibelskole fra før?
Nei, du må ikke ha gått på bibelskole fra før, men vi anbefaler å ha gått bibelskole, DTS eller lignende. Årsaken er rett og slett fordi vi ønsker at du skal få et maksimalt utbytte av året på Tjeneste. Derfor ønsker vi at du har brukt tid til å bli godt kjent med deg selv og Gud før du hiver deg ut i å lede andre mennesker i med det samme!

Er det mulig å ha deltidsjobb?
Ja, det er mulighet for å ha deltidsjobb, men husk at du går et fulltidstudium med praksis som også faller på ettermiddager, kvelder og helger. Du bør derfor kunne være fleksibel med tanke på arbeidstid.

Er Tjeneste støttet av Lånekassen?
Det er det! Du kan få støtte av Lånekassen for et fulltids studium.

 Hvordan ser en skoleuke ut?
Det kan variere veldig hvordan en uke på Tjeneste ser ut, men stort sett vil du ha mandager til avspasering fordi du tar igjen de 6 timene i praksis et annet sted i løpet av uken.

Tirsdag og Onsdag vil være felles for alle stream, mens Torsdag og Fredag vil du få undervisning i den streamen du har valgt.*

Menighet, Global og Kreativ vil ha en stor del fellesundervisning, men praksisen din vil være innenfor den streamen du har velgt.

Har skolen et internat?
Nei, vi har ikke internat eller egne leiligheter, men formidler annonser når vi får dette. Det er muligheter for å finne leiligheter eller kollektiv i Facebookgruppen FilaSocial.

Hvordan søker jeg?
Du kan sende oss en søknad ved å trykke her

Hva skjer etter at jeg har sendt en søknad?
Etter at du har sendt inn din søknad vil vi behandle den så fort vi har mulighet. Det er fortløpende inntak, dvs. at vi kontakter søkerne etter rekkefølgen de har søkt i. Søker du først hører du fra oss først. Vi har begrensede antall plasser, ved år der det er for mange søkere vil du få beskjed om dette og evnt. stå på en venteliste.

Du vil først bli ringt opp av en av våre medarbeidere, for deretter å bli kontaktet angående tid og sted for et eventuelt intervju. Bor du langt unna, kan vi få til dette via Skype, men vi ønsker helst at du kommer inn til Oslo for intervjuet.

 
 

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på Disippel og Tjeneste?
På Disippel vil du få rom til flere indre prosesser, mens fokuset på Tjeneste ligger nærmere å ta ansvar og lede andre og ikke bare deg selv.

Hovedforskjellen mellom Disippel og Tjeneste er at Disippel er en bibelskole, mens Tjeneste er en fagskole. Det stilles derfor høyere skolekrav til deg på Tjeneste, og fokuset er å utruste deg til ledelse av andre også innenfor streamen du velger.

For å gå Tjeneste må du i tillegg ha studiekompentanse eller realfagskompentase.*
(* Praktisk erfaring kan erstatte dette.)

Hvem er Tjeneste for?
Tjeneste er for deg som ønsker å strekke deg utover og utvikle dine lederferdigheter. Fokuset dette året vil ikke bare være å gi deg gode verktøy for å lede deg selv, men også å kunne lede team, grupper og etter hvert avdelinger. Dersom du har gått bibelskole, DTS eller lignende fra før, er dette et perfekt år for å få en mykere overgang til høyere studier.

Kan jeg ta (høyskole)studiepoeng ved å gå på Tjeneste?
Ja! Det kan du. Vi tilbyr alle våre elever muligheten til å ta i alle fall 20 studiepoeng innen verdibasert ledelse. Dette forutsetter at du har studiekompetanse. Hvis du har realfagskompetanse vil du ikke ha mulighet for å ta eksamen før du har fått studiekompetanse, men du kan fremdeles gå tjeneste. Hvis du fortsetter å studere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi kan du faktisk få hele året godkjent som første året av en bachelorgrad.*

(*forutsatt at du består hele året og tar alle eksamener)

Hva koster det å gå på Tjeneste?
Totalsummen vil variere litt fra hvilken stream du velger. Felles for alle streams er at alle betaler 8000kr hvert semester i skolepenger.

Utover dette vil det variere fra stream til stream hvor mye du må betale i det vi kaller for praksispenger. Dette er penger som er med på å dekke skoleturer, konferanser og praksisplassen din. Summen for praksispengene vil derfor variere mellom 25.000 – 40.000 kr; avhengig av hvilken stream du velger. Global Stream er den dyreste fordi den innebærer et opphold i Kenya i 3 måneder der også kost og losji er dekket innenfor totalsummen.

Må jeg ha gått på bibelskole fra før?
Nei, du må ikke ha gått på bibelskole fra før, men vi anbefaler å ha gått bibelskole, DTS eller lignende. Årsaken er rett og slett fordi vi ønsker at du skal få et maksimalt utbytte av året på Tjeneste. Derfor ønsker vi at du har brukt tid til å bli godt kjent med deg selv og Gud før du hiver deg ut i å lede andre mennesker i med det samme!

Er det mulig å ha deltidsjobb?
Ja, det er mulighet for å ha deltidsjobb, men husk at du går et fulltidstudium med praksis som også faller på ettermiddager, kvelder og helger. Du bør derfor kunne være fleksibel med tanke på arbeidstid.

Er Tjeneste støttet av Lånekassen?
Det er det! Du kan få støtte av Lånekassen for et fulltids studium.

 Hvordan ser en skoleuke ut?
Det kan variere veldig hvordan en uke på Tjeneste ser ut, men stort sett vil du ha mandager til avspasering fordi du tar igjen de 6 timene i praksis et annet sted i løpet av uken.

Tirsdag og Onsdag vil være felles for alle stream, mens Torsdag og Fredag vil du få undervisning i den streamen du har valgt.*

Menighet, Global og Kreativ vil ha en stor del fellesundervisning, men praksisen din vil være innenfor den streamen du har velgt.

Har skolen et internat?
Nei, vi har ikke internat eller egne leiligheter, men formidler annonser når vi får dette. Det er muligheter for å finne leiligheter eller kollektiv i Facebookgruppen FilaSocial.

Hvordan søker jeg?
Du kan sende oss en søknad ved å trykke her

Hva skjer etter at jeg har sendt en søknad?
Etter at du har sendt inn din søknad vil vi behandle den så fort vi har mulighet. Det er fortløpende inntak, dvs. at vi kontakter søkerne etter rekkefølgen de har søkt i. Søker du først hører du fra oss først. Vi har begrensede antall plasser, ved år der det er for mange søkere vil du få beskjed om dette og evnt. stå på en venteliste.

Du vil først bli ringt opp av en av våre medarbeidere, for deretter å bli kontaktet angående tid og sted for et eventuelt intervju. Bor du langt unna, kan vi få til dette via Skype, men vi ønsker helst at du kommer inn til Oslo for intervjuet.

 
 

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på Disippel og Tjeneste?
På Disippel vil du få rom til flere indre prosesser, mens fokuset på Tjeneste ligger nærmere å ta ansvar og lede andre og ikke bare deg selv.

Hovedforskjellen mellom Disippel og Tjeneste er at Disippel er en bibelskole, mens Tjeneste er en fagskole. Det stilles derfor høyere skolekrav til deg på Tjeneste, og fokuset er å utruste deg til ledelse av andre også innenfor streamen du velger.

For å gå Tjeneste må du i tillegg ha studiekompentanse eller realfagskompentase.*
(* Praktisk erfaring kan erstatte dette.)

Hvem er Tjeneste for?
Tjeneste er for deg som ønsker å strekke deg utover og utvikle dine lederferdigheter. Fokuset dette året vil ikke bare være å gi deg gode verktøy for å lede deg selv, men også å kunne lede team, grupper og etter hvert avdelinger. Dersom du har gått bibelskole, DTS eller lignende fra før, er dette et perfekt år for å få en mykere overgang til høyere studier.

Kan jeg ta (høyskole)studiepoeng ved å gå på Tjeneste?
Ja! Det kan du. Vi tilbyr alle våre elever muligheten til å ta i alle fall 20 studiepoeng innen verdibasert ledelse. Dette forutsetter at du har studiekompetanse. Hvis du har realfagskompetanse vil du ikke ha mulighet for å ta eksamen før du har fått studiekompetanse, men du kan fremdeles gå tjeneste. Hvis du fortsetter å studere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi kan du faktisk få hele året godkjent som første året av en bachelorgrad.*

(*forutsatt at du består hele året og tar alle eksamener)

Hva koster det å gå på Tjeneste?
Totalsummen vil variere litt fra hvilken stream du velger. Felles for alle streams er at alle betaler 8000kr hvert semester i skolepenger.

Utover dette vil det variere fra stream til stream hvor mye du må betale i det vi kaller for praksispenger. Dette er penger som er med på å dekke skoleturer, konferanser og praksisplassen din. Summen for praksispengene vil derfor variere mellom 25.000 – 40.000 kr; avhengig av hvilken stream du velger. Global Stream er den dyreste fordi den innebærer et opphold i Kenya i 3 måneder der også kost og losji er dekket innenfor totalsummen.

Må jeg ha gått på bibelskole fra før?
Nei, du må ikke ha gått på bibelskole fra før, men vi anbefaler å ha gått bibelskole, DTS eller lignende. Årsaken er rett og slett fordi vi ønsker at du skal få et maksimalt utbytte av året på Tjeneste. Derfor ønsker vi at du har brukt tid til å bli godt kjent med deg selv og Gud før du hiver deg ut i å lede andre mennesker i med det samme!

Er det mulig å ha deltidsjobb?
Ja, det er mulighet for å ha deltidsjobb, men husk at du går et fulltidstudium med praksis som også faller på ettermiddager, kvelder og helger. Du bør derfor kunne være fleksibel med tanke på arbeidstid.

Er Tjeneste støttet av Lånekassen?
Det er det! Du kan få støtte av Lånekassen for et fulltids studium.

 Hvordan ser en skoleuke ut?
Det kan variere veldig hvordan en uke på Tjeneste ser ut, men stort sett vil du ha mandager til avspasering fordi du tar igjen de 6 timene i praksis et annet sted i løpet av uken.

Tirsdag og Onsdag vil være felles for alle stream, mens Torsdag og Fredag vil du få undervisning i den streamen du har valgt.*

Menighet, Global og Kreativ vil ha en stor del fellesundervisning, men praksisen din vil være innenfor den streamen du har velgt.

Har skolen et internat?
Nei, vi har ikke internat eller egne leiligheter, men formidler annonser når vi får dette. Det er muligheter for å finne leiligheter eller kollektiv i Facebookgruppen FilaSocial.

Hvordan søker jeg?
Du kan sende oss en søknad ved å trykke her

Hva skjer etter at jeg har sendt en søknad?
Etter at du har sendt inn din søknad vil vi behandle den så fort vi har mulighet. Det er fortløpende inntak, dvs. at vi kontakter søkerne etter rekkefølgen de har søkt i. Søker du først hører du fra oss først. Vi har begrensede antall plasser, ved år der det er for mange søkere vil du få beskjed om dette og evnt. stå på en venteliste.

Du vil først bli ringt opp av en av våre medarbeidere, for deretter å bli kontaktet angående tid og sted for et eventuelt intervju. Bor du langt unna, kan vi få til dette via Skype, men vi ønsker helst at du kommer inn til Oslo for intervjuet.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på Disippel og Tjeneste?
På Disippel vil du få rom til flere indre prosesser, mens fokuset på Tjeneste ligger nærmere å ta ansvar og lede andre og ikke bare deg selv.

Hovedforskjellen mellom Disippel og Tjeneste er at Disippel er en bibelskole, mens Tjeneste er en fagskole. Det stilles derfor høyere skolekrav til deg på Tjeneste, og fokuset er å utruste deg til ledelse av andre også innenfor streamen du velger.

For å gå Tjeneste må du i tillegg ha studiekompentanse eller realfagskompentase.*
(* Praktisk erfaring kan erstatte dette.)

Hvem er Tjeneste for?
Tjeneste er for deg som ønsker å strekke deg utover og utvikle dine lederferdigheter. Fokuset dette året vil ikke bare være å gi deg gode verktøy for å lede deg selv, men også å kunne lede team, grupper og etter hvert avdelinger. Dersom du har gått bibelskole, DTS eller lignende fra før, er dette et perfekt år for å få en mykere overgang til høyere studier.

Kan jeg ta (høyskole)studiepoeng ved å gå på Tjeneste?
Ja! Det kan du. Vi tilbyr alle våre elever muligheten til å ta i alle fall 20 studiepoeng innen verdibasert ledelse. Dette forutsetter at du har studiekompetanse. Hvis du har realfagskompetanse vil du ikke ha mulighet for å ta eksamen før du har fått studiekompetanse, men du kan fremdeles gå tjeneste. Hvis du fortsetter å studere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi kan du faktisk få hele året godkjent som første året av en bachelorgrad.*

(*forutsatt at du består hele året og tar alle eksamener)

Hva koster det å gå på Tjeneste?
Totalsummen vil variere litt fra hvilken stream du velger. Felles for alle streams er at alle betaler 8000kr hvert semester i skolepenger.

Utover dette vil det variere fra stream til stream hvor mye du må betale i det vi kaller for praksispenger. Dette er penger som er med på å dekke skoleturer, konferanser og praksisplassen din. Summen for praksispengene vil derfor variere mellom 25.000 – 40.000 kr; avhengig av hvilken stream du velger. Global Stream er den dyreste fordi den innebærer et opphold i Kenya i 3 måneder der også kost og losji er dekket innenfor totalsummen.

Må jeg ha gått på bibelskole fra før?
Nei, du må ikke ha gått på bibelskole fra før, men vi anbefaler å ha gått bibelskole, DTS eller lignende. Årsaken er rett og slett fordi vi ønsker at du skal få et maksimalt utbytte av året på Tjeneste. Derfor ønsker vi at du har brukt tid til å bli godt kjent med deg selv og Gud før du hiver deg ut i å lede andre mennesker i med det samme!

Er det mulig å ha deltidsjobb?
Ja, det er mulighet for å ha deltidsjobb, men husk at du går et fulltidstudium med praksis som også faller på ettermiddager, kvelder og helger. Du bør derfor kunne være fleksibel med tanke på arbeidstid.

Er Tjeneste støttet av Lånekassen?
Det er det! Du kan få støtte av Lånekassen for et fulltids studium.

 Hvordan ser en skoleuke ut?
Det kan variere veldig hvordan en uke på Tjeneste ser ut, men stort sett vil du ha mandager til avspasering fordi du tar igjen de 6 timene i praksis et annet sted i løpet av uken.

Tirsdag og Onsdag vil være felles for alle stream, mens Torsdag og Fredag vil du få undervisning i den streamen du har valgt.*

Menighet, Global og Kreativ vil ha en stor del fellesundervisning, men praksisen din vil være innenfor den streamen du har velgt.

Har skolen et internat?
Nei, vi har ikke internat eller egne leiligheter, men formidler annonser når vi får dette. Det er muligheter for å finne leiligheter eller kollektiv i Facebookgruppen FilaSocial.

Hvordan søker jeg?
Du kan sende oss en søknad ved å trykke her

Hva skjer etter at jeg har sendt en søknad?
Etter at du har sendt inn din søknad vil vi behandle den så fort vi har mulighet. Det er fortløpende inntak, dvs. at vi kontakter søkerne etter rekkefølgen de har søkt i. Søker du først hører du fra oss først. Vi har begrensede antall plasser, ved år der det er for mange søkere vil du få beskjed om dette og evnt. stå på en venteliste.

Du vil først bli ringt opp av en av våre medarbeidere, for deretter å bli kontaktet angående tid og sted for et eventuelt intervju. Bor du langt unna, kan vi få til dette via Skype, men vi ønsker helst at du kommer inn til Oslo for intervjuet.

Hva er forskjellen på Disippel og Tjeneste?
På Disippel vil du få rom til flere indre prosesser, mens fokuset på Tjeneste ligger nærmere å ta ansvar og lede andre og ikke bare deg selv.

Hovedforskjellen mellom Disippel og Tjeneste er at Disippel er en bibelskole, mens Tjeneste er en fagskole. Det stilles derfor høyere skolekrav til deg på Tjeneste, og fokuset er å utruste deg til ledelse av andre også innenfor streamen du velger.

For å gå Tjeneste må du i tillegg ha studiekompentanse eller realfagskompentase.*
(* Praktisk erfaring kan erstatte dette.)

Hvem er Tjeneste for?
Tjeneste er for deg som ønsker å strekke deg utover og utvikle dine lederferdigheter. Fokuset dette året vil ikke bare være å gi deg gode verktøy for å lede deg selv, men også å kunne lede team, grupper og etter hvert avdelinger. Dersom du har gått bibelskole, DTS eller lignende fra før, er dette et perfekt år for å få en mykere overgang til høyere studier.

Kan jeg ta (høyskole)studiepoeng ved å gå på Tjeneste?
Ja! Det kan du. Vi tilbyr alle våre elever muligheten til å ta i alle fall 20 studiepoeng innen verdibasert ledelse. Dette forutsetter at du har studiekompetanse. Hvis du har realfagskompetanse vil du ikke ha mulighet for å ta eksamen før du har fått studiekompetanse, men du kan fremdeles gå tjeneste. Hvis du fortsetter å studere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi kan du faktisk få hele året godkjent som første året av en bachelorgrad.*

(*forutsatt at du består hele året og tar alle eksamener)

Hva koster det å gå på Tjeneste?
Totalsummen vil variere litt fra hvilken stream du velger. Felles for alle streams er at alle betaler 8000kr hvert semester i skolepenger.

Utover dette vil det variere fra stream til stream hvor mye du må betale i det vi kaller for praksispenger. Dette er penger som er med på å dekke skoleturer, konferanser og praksisplassen din. Summen for praksispengene vil derfor variere mellom 25.000 – 40.000 kr; avhengig av hvilken stream du velger. Global Stream er den dyreste fordi den innebærer et opphold i Kenya i 3 måneder der også kost og losji er dekket innenfor totalsummen.

Må jeg ha gått på bibelskole fra før?
Nei, du må ikke ha gått på bibelskole fra før, men vi anbefaler å ha gått bibelskole, DTS eller lignende. Årsaken er rett og slett fordi vi ønsker at du skal få et maksimalt utbytte av året på Tjeneste. Derfor ønsker vi at du har brukt tid til å bli godt kjent med deg selv og Gud før du hiver deg ut i å lede andre mennesker i med det samme!

Er det mulig å ha deltidsjobb?
Ja, det er mulighet for å ha deltidsjobb, men husk at du går et fulltidstudium med praksis som også faller på ettermiddager, kvelder og helger. Du bør derfor kunne være fleksibel med tanke på arbeidstid.

Er Tjeneste støttet av Lånekassen?
Det er det! Du kan få støtte av Lånekassen for et fulltids studium.

 Hvordan ser en skoleuke ut?
Det kan variere veldig hvordan en uke på Tjeneste ser ut, men stort sett vil du ha mandager til avspasering fordi du tar igjen de 6 timene i praksis et annet sted i løpet av uken.

Tirsdag og Onsdag vil være felles for alle stream, mens Torsdag og Fredag vil du få undervisning i den streamen du har valgt.*

Menighet, Global og Kreativ vil ha en stor del fellesundervisning, men praksisen din vil være innenfor den streamen du har velgt.

Har skolen et internat?
Nei, vi har ikke internat eller egne leiligheter, men formidler annonser når vi får dette. Det er muligheter for å finne leiligheter eller kollektiv i Facebookgruppen FilaSocial.

Hvordan søker jeg?
Du kan sende oss en søknad ved å trykke her

Hva skjer etter at jeg har sendt en søknad?
Etter at du har sendt inn din søknad vil vi behandle den så fort vi har mulighet. Det er fortløpende inntak, dvs. at vi kontakter søkerne etter rekkefølgen de har søkt i. Søker du først hører du fra oss først. Vi har begrensede antall plasser, ved år der det er for mange søkere vil du få beskjed om dette og evnt. stå på en venteliste.

Du vil først bli ringt opp av en av våre medarbeidere, for deretter å bli kontaktet angående tid og sted for et eventuelt intervju. Bor du langt unna, kan vi få til dette via Skype, men vi ønsker helst at du kommer inn til Oslo for intervjuet.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på Disippel og Tjeneste?
På Disippel vil du få rom til flere indre prosesser, mens fokuset på Tjeneste ligger nærmere å ta ansvar og lede andre og ikke bare deg selv.

Hovedforskjellen mellom Disippel og Tjeneste er at Disippel er en bibelskole, mens Tjeneste er en fagskole. Det stilles derfor høyere skolekrav til deg på Tjeneste, og fokuset er å utruste deg til ledelse av andre også innenfor streamen du velger.

For å gå Tjeneste må du i tillegg ha studiekompentanse eller realfagskompentase.*
(* Praktisk erfaring kan erstatte dette.)

Hvem er Tjeneste for?
Tjeneste er for deg som ønsker å strekke deg utover og utvikle dine lederferdigheter. Fokuset dette året vil ikke bare være å gi deg gode verktøy for å lede deg selv, men også å kunne lede team, grupper og etter hvert avdelinger. Dersom du har gått bibelskole, DTS eller lignende fra før, er dette et perfekt år for å få en mykere overgang til høyere studier.

Kan jeg ta (høyskole)studiepoeng ved å gå på Tjeneste?
Ja! Det kan du. Vi tilbyr alle våre elever muligheten til å ta i alle fall 20 studiepoeng innen verdibasert ledelse. Dette forutsetter at du har studiekompetanse. Hvis du har realfagskompetanse vil du ikke ha mulighet for å ta eksamen før du har fått studiekompetanse, men du kan fremdeles gå tjeneste. Hvis du fortsetter å studere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi kan du faktisk få hele året godkjent som første året av en bachelorgrad.*

(*forutsatt at du består hele året og tar alle eksamener)

Hva koster det å gå på Tjeneste?
Totalsummen vil variere litt fra hvilken stream du velger. Felles for alle streams er at alle betaler 8000kr hvert semester i skolepenger.

Utover dette vil det variere fra stream til stream hvor mye du må betale i det vi kaller for praksispenger. Dette er penger som er med på å dekke skoleturer, konferanser og praksisplassen din. Summen for praksispengene vil derfor variere mellom 25.000 – 40.000 kr; avhengig av hvilken stream du velger. Global Stream er den dyreste fordi den innebærer et opphold i Kenya i 3 måneder der også kost og losji er dekket innenfor totalsummen.

Må jeg ha gått på bibelskole fra før?
Nei, du må ikke ha gått på bibelskole fra før, men vi anbefaler å ha gått bibelskole, DTS eller lignende. Årsaken er rett og slett fordi vi ønsker at du skal få et maksimalt utbytte av året på Tjeneste. Derfor ønsker vi at du har brukt tid til å bli godt kjent med deg selv og Gud før du hiver deg ut i å lede andre mennesker i med det samme!

Er det mulig å ha deltidsjobb?
Ja, det er mulighet for å ha deltidsjobb, men husk at du går et fulltidstudium med praksis som også faller på ettermiddager, kvelder og helger. Du bør derfor kunne være fleksibel med tanke på arbeidstid.

Er Tjeneste støttet av Lånekassen?
Det er det! Du kan få støtte av Lånekassen for et fulltids studium.

 Hvordan ser en skoleuke ut?
Det kan variere veldig hvordan en uke på Tjeneste ser ut, men stort sett vil du ha mandager til avspasering fordi du tar igjen de 6 timene i praksis et annet sted i løpet av uken.

Tirsdag og Onsdag vil være felles for alle stream, mens Torsdag og Fredag vil du få undervisning i den streamen du har valgt.*

Menighet, Global og Kreativ vil ha en stor del fellesundervisning, men praksisen din vil være innenfor den streamen du har velgt.

Har skolen et internat?
Nei, vi har ikke internat eller egne leiligheter, men formidler annonser når vi får dette. Det er muligheter for å finne leiligheter eller kollektiv i Facebookgruppen FilaSocial.

Hvordan søker jeg?
Du kan sende oss en søknad ved å trykke her

Hva skjer etter at jeg har sendt en søknad?
Etter at du har sendt inn din søknad vil vi behandle den så fort vi har mulighet. Det er fortløpende inntak, dvs. at vi kontakter søkerne etter rekkefølgen de har søkt i. Søker du først hører du fra oss først. Vi har begrensede antall plasser, ved år der det er for mange søkere vil du få beskjed om dette og evnt. stå på en venteliste.

Du vil først bli ringt opp av en av våre medarbeidere, for deretter å bli kontaktet angående tid og sted for et eventuelt intervju. Bor du langt unna, kan vi få til dette via Skype, men vi ønsker helst at du kommer inn til Oslo for intervjuet.

Følg oss på sosiale medier

 
 

Følg oss på sosiale medier

 
 

Følg oss på sosiale medier